phm. Magdalena Kostecka wyróżniona

W dniu 11 lipca phm. Magdalena Kostecka z rąk phm. Anity Walachowskiej – która reprezentowała Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej otrzymała Odznakę Honorową „Harcerska Służba Wielkopolsce”!

Gratulujemy!