Półkolonie Szałe

Szanowni Państwo!

Na tej stronie znajdują się wszystkie wymagane dokumenty oraz informację dotyczące tegorocznych półkolonii.

Po pierwsze – bezpieczeństwo!

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, podczas tegorocznych półkolonii obowiązywał będzie podwyższony reżim sanitarny. W związku z powyższym ograniczyliśmy liczebność grup. Każda grupa realizować będzie odrębny program. Wszystkie pomieszczenia i sprzęty będą systematycznie dezynfekowane. Na teren obiektu (poza wyznaczoną strefą) nie będą miały wstępu osoby postronne (w tym niestety również rodzice i opiekunowie). Posiłki odbywać się będą odrębnie dla każdej grupy. Obiekt będzie wyposażony we wszystkie wymagane środki ochrony sanitarnej. Wyjścia poza teren obiektu ograniczone zostaną do minimum i odbywać się będą z zachowaniem zasad kwarantanny społecznej.

Wprowadzone zmiany wiążą się niestety z ograniczeniem liczby miejsc na tegorocznych półkoloniach, jak również ze wzrostem kosztów ich organizacji.

 

Dlaczego warto?

Po okresie długiego pobytu w domu i braku możliwości kontaktu z rówieśnikami i z przyrodą, możliwość spędzenia czasu na świeżym powietrzu, połączona z atrakcyjnym programem przygotowanym przez naszych instruktorów, może się okazać najwspanialszą wakacyjną przygodą. Nasze półkolonie organizowane są harcerską metodą wychowawczą. W ich trakcie dzieci uczą się m.in. samodzielności, odpowiedzialności za siebie i innych oraz umiejętności pracy w grupie.

 

Program

W trakcie poszczególnych dni uczestnicy wraz ze swoimi opiekunami realizować będą program dostosowany do wieku i potrzeb dzieci. Słuchamy sugestii dzieci i jesteśmy otwarci na ich pomysły, co dodatkowo wzbogaca nasz program.

Atutem naszych półkolonii jest przyroda! Teren, na którym się odbywają zajęcia daje możliwość przebywania na powietrzu niemal przez cały czas. Pokazujemy dzieciom elementy harcerstwa, przyglądamy się przyrodzie, uczymy nowych rzeczy a przy tym doskonale się bawimy.

Dbamy o to, żeby każde dziecko czuło się u nas zauważone i miało zarówno możliwość zaprezentowania swoich zdolności, jak i poznania grupy, w której będzie przebywać. Każda grupa na każdym turnusie stanowi wyjątkowy zespół!

Zadbamy też o dodatkowe atrakcje, które będą miłym zaskoczeniem. Jak zwykle w razie niepogody uruchomimy „plan B” realizując zajęcia pod dachem na bazie bogatych zasobów gier i zabaw.

 

Terminy i zasady

Turnus 1: 28.06 – 02.07.2021

Turnus 2: 05.07 – 09.07.2021

Turnus 3: 12.07 – 16.07.2021

Turnus 4: 19.07 – 23.07.2021

Zapisy

1. Warunkiem zgłoszenia dziecka do udziału w danym turnusie półkolonii jest wpłata na konto hufca pełnej odpłatności. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy przed dokonaniem wpłaty o sprawdzenie dostępności miejsc pod numerem telefonu:  lub 504-225-391 (w godz. 12:00-18:00).

2. Warunkiem zakwalifikowania dziecka do udziału w półkoloniach jest dostarczenie do siedziby Komendy Hufca ZHP Kalisz ul. Legionów 42 (pon., wt., pt. godz. 15:00-18:00) na 10 dni przed rozpoczęciem turnusu następujących dokumentów:

– KARTA KWALIFIKACYJNA (drukować dwustronnie)

– ZAŁĄCZNIK DO KARTY KWALIFIKACYJNEJ

3. Warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia na półkolonie jest dostarczenie pierwszego dnia turnusu

– OŚWIADCZENIA O STANIE ZDROWIA DZIECKA -COVID (druk)

4. Do zapoznania się :

– OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (zapoznanie)

-WARUNKI UCZESTNICTWA (zapoznanie)

Brak w/w dokumentów skutkować będzie wykreśleniem dziecka z listy uczestników

5. Dane do przelewu

Koszt pobytu uczestnika na półkoloniach to 350 zł/osobę/turnus,

– Dla członków Hufca ZHP Kalisz koszt pobytu to 320 zł/osobę/ turnus,

– W przypadku rodzeństw koszt pobytu uzgadniany indywidualnie.

 

Tytuł wpłaty:

Składka zadaniowa Półkolonie Szałe  imię i nazwisko dziecka turnus nr ….

Osoby potrzebujące FV – wpisują:

Wpłata Półkolonie Szałe imię i nazwisko uczestnika turnus nr…

Numer konta bankowego:

31 1090 1128 0000 0001 4783 4566

Dane do faktury:

ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Kalisz
ul. św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
NIP 778-144-02-51