Przegląd Teatrzyków Zuchowych

08.12.2012r. w Szkole Podstawowej nr 7 w Kaliszu odbył się XI Przegląd Teatrzyków Zuchowych, którego organizatorem była Komenda Hufca ZHP w Kaliszu. W dniu występu stawiły się następujące gromady: 2 KGZ „Parzyłapki”, 22 KGZ „Leśne Duszki”, 21 KGZ „Smerfowe Zuchy”, 14 KGZ „Przyjazne Iskierki”, 1 KGZ „Bajkowa Gromada”. Jury oceniało przygotowanie zuchów i ich występy wg ustalonych kryteriów. Po dokonaniu oceny jury ustaliło miejsca:

1. 14 KGZ „Przyjazne Iskierki”
2. 1 KGZ „Bajkowa Gromada”
3. 22 KGZ „Leśne Duszki”

Tytuł „Najlepszej Aktorki i Najlepszego Aktora” zajęli: Gabriela Jakubowska z 14 KGZ i Szymon Rubas z 1 KGZ.
Wręczenie nagród ufundowanych przez: Komendę Hufca ZHP Kaliszu, Radę Osiedla „Śródmieście I” Radę Osiedla „Czaszki”, Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Kaliszu odbyło się po ogłoszeniu wyników.