Wyjazd do Warszawy

Komenda Hufca ZHP Kalisz zaprasza do udziału w wyjeździe do Warszawy!
Termin: 26.03.2017 Wyjazd godz. 5:40. Zbiórka przy ul. Skalmierzyckiej w Kaliszu.
Składka zadaniowa – 30 zł (drużynowi 15 zł) płatna na miejscu u komendanta wyjazdu.
Decyduje kolejność zgłoszeń.