XII Zuchowa Akademia Przygody

W dniu 28 kwietnia 2018 roku, po raz dwunasty odbyła się Zuchowa Akademia Przygody. W tym roku fabułą była „Podróż dookoła świata”. Na start stawiły się cztery gromady z Hufca ZHP Kalisz:

1 Kaliska Gromada Zuchowa „Bajkowa Gromada”,

13 Gromada Zuchowa „Leśne Skrzaty”,

22 Kaliska Gromada Zuchowa „Leśne Duszki”,

66 Kaliska Gromada Zuchowa „Galaktyczni Odkrywcy”.

Dziękujemy wszystkim małym podróżnikom, którzy w ten piękny sobotni dzień mogli odbyć podróż dookoła świata.

Rajd przygotowała 36 Kaliska Drużyna Harcerska „Orły”. Rajd współfinansowany z zadania publicznego pn.: „Realizacja w 2018 roku cyklicznych, pozaszkolnych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w oparciu o założenia profilaktyki rówieśniczej.” z środków Miasta Kalisza.