Zjazd Wyborczy Hufca – Podsumowanie

W dniu 28 września 2019r. o godz. 14:00 w Prywatnej Szkole Podstawowej Jagiellończyk odbył się XVI zjazd zwykły hufca Kalisz.

foto: dh. Karolina ‚Spławik’ Olek

Zgodnie z § 48 pkt. 1 statutu ZHP najwyższą władzą hufca jest zjazd hufca. W związku z upływem czteroletniej kadencji Komendy Hufca ZHP Kalisz, zwołany został Zjazd Zwykły, podczas którego Drużynowi i uprawnieni Instruktorzy Hufca podejmowali najważniejsze decyzje dotyczące strategii rozwoju Hufca ZHP Kalisz na lata 2019-2023, jak i dokonywali wyboru osoby która przez następne 4 lata poprowadzi Hufiec pełniąc funkcję Komendanta Hufca, określono liczebności i składy komendy hufca jak i komisji rewizyjnej hufca.

Warto zaznaczyć, że zjazd to również wspaniała okazja do złożenia podziękowań harcerzom jak i do przyznania im odznaczeń.

Odznaką Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Przyjaciel Dziecka” uhonorowani podczas zjazdu zostali:

 •   pwd. Miłosz Pawlak
 •   pwd. Paulina Kołodziejczyk

„Serdecznie gratulujemy, i wierzymy, że odznaka ta podkreśla Wasz wkład w Wychowanie młodych pokoleń i przynoszenie uśmiechu i radości dzieciom, i jak dla mnie jest to jedno z ważniejszych jak i nie najważniejsze odznaczenie jakie wychowawca ZHP może otrzymać” powiedział Komendant Hufca hm. Marian Maćkowiak

Komendant Hufca hm. Marian Maćkowiak podziękował również za pomoc i za zaangażowanie osobom które przez ostatnie 4 lata pełniły funkcje przy komendzie hufca, wręczając im symboliczne „wieczne zapałki” aby ich zapał i gotowość do pracy, niejednokrotnie ciężkiej, mozolnej ale przede wszystkim wolontaryjnej w Związku Harcerstwa Polskiego dla dzieci i młodzieży nigdy nie zgasł.

Instruktorzy, również nie zapomnieli o swoim komendancie i podarowali mu „kubek funkcyjny” z napisem „KOMENDANT” oraz bukiet bordowych róż.

Po długich acz merytorycznych debatach oraz przyjęciu sprawozdań i udzieleniu absolutorium ustępującym władzom zjazd hufca przeszedł do najważniejszej części tj. wyborów, które zakończyły się w sposób następujący:

Komendant Hufca:

Na funkcję Komendanta Hufca powołana została:

 • phm. Marta Goździelewska

Komisja Rewizyjna Hufca:

Decyzją Zjazdu Hufca, Komisja Rewizyjna liczyć będzie 5 członków. spośród 6 kandydatów zgłoszonych do Komisji Rewizyjnej wybrani i powołani przez Zjazd Hufca zostali:

 • hm. Irena Ciszewska – przewodnicząca
 • hm. Janusz Sibiński – viceprzewodniczący
 • hm. Urszula Góral – członek Komisji Rewizyjnej Hufca
 • hm. Izydor Bełzowski – członek Komisji Rewizyjnej Hufca
 • phm. Radosław Gabiś – członek Komisji Rewizyjnej Hufca

Komenda Hufca:

Decyzją Zjazdu Hufca na wniosek nowo wybranej druhny Komendant, komenda Hufca liczyć będzie 6 członków, wybrani i powołani do służby zostali:

 • hm. Bartłomiej Sobieszczański – Z-ca Komendanta Hufca ds. programowych
 • phm. Konrad Zykowicz – Z-ca Komendanta Hufca ds. organizacyjnych
 • hm. Maciej Ciszewski – Skarbnik
 • hm. Aleksandra Nowak – instruktor Komendy Hufca ds. pracy z kadrą
 • phm. Jakub Nowak – członek komendy Hufca
 • hm. Katarzyna Kozłowska – członek komendy Hufca

Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy i służby przez następne 4 lata kadencji.