Zjazd Zwyczajny Hufca ZHP Kalisz

CZUWAJ!
03.10.2015 o godz 10.00 w SP nr 8 odbędzie się Zjazd Zwyczajny Hufca ZHP Kalisz.
Wybierzemy nową Komendę, podsumujemy ostatnie 4 lata i będziemy rozmawiać na temat dalszego rozwoju naszego hufca.

<a href=”https://drive.google.com/folderview?id=0B1WkB-Qb8a7QM1d6V3I5NTM2UDg&usp=sharing”>Dokumenty Zjazdu Hufca </a>