Jak zareagować na przemoc?

Podczas akcji letnich możemy dowiedzieć się wiele na temat talentów, pasji, czy charakteru naszych wychowanków. Długi czas wspólnego przebywania może doprowadzić też do zauważenia u nich zachowań agresywnych, bądź przeciwnie oznak bycia ofiarą przemocy. Jak wtedy zareagować? I czy w ogóle reagować?

http://natropie.zhp.pl/index.php/instruktorski-telefon-interwencyjny/

O czym pamiętać organizując imprezę w ZHP?

Dziś przedstawiam „Poradniczek organizacyjny” napisany przeze mnie w ramach realizowania próby na stopień podharcmistrzyni. Poradniczek od jakiegoś czasu dostępny jest na stronie hufca pod linkiem: http://www.kalisz.zhp.wlkp.pl/…/Poradniczek-organizacyjny.p…
Mam nadzieję, że się przyda! W przyszłości planuję rozszerzyć kwestie w nim zawarte, więc jeśli macie jakieś sugestie, to chętnie je wysłucham 

Przy okazji dziękuję za pozytywny odbiór projektu #kącikHARCliteratury, a w związku z naszym dzisiejszym świętem życzę wielu przygód i samych dobrze zorganizowanych imprez 

Czuwaj!
pwd. Basia Sibińska

Rozwój duchowy

Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.
 
A jaki to ten wszechstronny rozwój? – duchowy, emocjonalny, intelektualny, społeczny i fizyczny.
 
Dziś tekst o sferze często zaniedbywanej, by zachęcić do wspierania jej rozwoju podczas działań w ciągu roku, ale również (a może zwłaszcza?) podczas dłuższych form wyjazdowych np. takich jak zbliżające się zimowiska.