Betlejemskie Światło Pokoju

W piątek 20.XII.2013 przekazano Radnym Miasta Kalisz Betlejemskie Światło Pokoju. Odbyło się to na początku Sesji Rady Miasta.  W kolejnych dniach światełko symbolizujące pokój zostanie zaniesione do wielu instytucji, urzędów, kościołów, a stamtąd do domów kaliszan.