Harcerskie Zawody Strzeleckie

Wystrzałowo na strzelnicy LOK w Kaliszu rozpoczeliśmy realizację nowego zadania publicznego : „Realizacja w 2016 roku cyklicznych, pozaszkolnych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w oparciu o założenia profilaktyki rówieśniczej”