Kaliszobranie

„Kaliszobranie” to popularne i lubiane wędrówki po Kaliszu, których organizatorem jest szef kaliskich przewodników PTTK-harcerz i regionalista dr Piotr Sobolewski.

„Kaliszobranie” to popularne i lubiane wędrówki po Kaliszu, których organizatorem jest szef kaliskich przewodników PTTK-harcerz i regionalista dr Piotr Sobolewski. Siedemdziesiąta druga edycja „Kaliszobrania”, która miała miejsce w dniu 19 marca 2016 roku, to wędrówka szlakiem harcerskim, dlatego też czynnie włączyły się w jej organizację instruktorki-seniorki z Kręgu Starszyzny Harcerskiej i Seniorów „Żurawie”: harcmistrzynie Urszula Góral, Maria Jankowska i Jadwiga Każmierczak-Baszczyk. Spacer zaczął się przy Komendzie Hufca ZHP. Zgromadziło się około sto osób, które przeszły kaliskimi ulicami aż do Szkoły Podstawowej nr 8.Szkoła ta nie bez powodu była gospodarzem tego wydarzenia, bowiem jej dyrektorka Joanna Zmyślony jest zawsze otwarta na harcerskie pomysły i zawsze życzliwie użycza pomieszczeń na zbiórki i inne imprezy hufcowe. Toteż uczestnicy tego swoistego rajdu przywitani przez umundurowane instruktorki od razu poczuli harcerską więź i zasiedli wokół zaimprowizowanego ogniska oraz wysłuchali gawędy o historii skautingu i harcerstwa w grodzie nad Prosną. Gawęda była zbiorowym dziełem w/w druhen z Kręgu „Żurawie”. Ognisko wprowadziło zebranych w prawdziwie harcerską i braterską atmosferę, tym bardziej, że uczestniczyła w nim spora grupa umundurowanych harcerek i harcerzy. Dlatego naturalnym się stało że na koniec wszyscy utworzyli harcerski krąg i odśpiewali „Bratnie słowo” po czym puścili wokół skautowo-harcerską iskierkę braterstwa.

Przewodnicząca hufcowej komisji historycznej

hm Jadwiga Kaźmierczak-Baszczyk

Dodaj komentarz