Olimpiada Zuchowa

W sobotni poranek 29 marca 2014 r. siedem kaliskich gromad zuchowych przybyło do Szkoły Podstawowej nr 18 w Kaliszu, aby wziąć udział w Olimpiadzie Zuchowej Hufca ZHP Kalisz.

Imprezę rozpoczął krótki apel, podczas którego uczestników powitała namiestnik gromad zuchowych phm. Anna Błaszczyk oraz prowadząca Barbara Sibińska, a także omówiono zasady rywalizacji. Następnie zuchy zostały podzielone na 5 grup zadaniowych. Z nich uformowano z kolei rzędy do poszczególnych wyścigów. Rywalizacja przebiegała bardzo sprawnie, wszyscy z dużym zapałem podchodzili do wyznaczonych zadań i z zaangażowaniem uczestniczyli w sportowej rywalizacji. Wyścigi rzędów odbywały się z różnymi przyborami: szarfami, płotkami, piłkami oraz ringo.
Zawodnicy musieli wykazać się przy tym szybkością oraz zręcznością, a także umiejętnością pracy w zespole. Ich rywalizacji towarzyszył wydatny doping ze strony poszczególnych drużyn oraz obecnych na imprezie rodziców, którzy z zaciekawieniem przyglądali się wysiłkom swoich dzieci.

W trakcie olimpiady znalazł się także czas na poczęstunek oraz wspólne zdjęcie. Na zakończenie organizatorzy wręczyli gromadom dyplomy uczestnictwa oraz podziękowali wszystkim za przybycie i rywalizację w duchu fair play. Imprezę zwieńczyło zawiązanie wspólnego harcerskiego kręgu.

Olimpiada zuchowa została zorganizowana w ramach realizacji projektu „Pasja na życie” dofinansowanego z budżetu Miasta Kalisza.