Wnioski wypracowane podczas Konferencji Instruktorskiej dot. zmian w Prawie Harcerskim

Po Konferencji Instruktorskiej Hufca ZHP Kalisz dotyczącej zmian w Prawie Harcerskim i planów rozwoju hufca, wypracowano następujące wnioski.

1) Zmiany w Prawie Harcerskim -10 pkt. Prawa Harcerskiego „Harcerz pracuje nad sobą, jest czysty w myśli, w mowie i uczynkach, jest wolny od nałogów” nie oznacza wcale „przyzwolenia” na korzystanie z wyżej wymienionych używek, interpretujemy go dokładnie tak samo jak poprzednią wersję („Harcerz jest czysty w myśli, w mowie i uczynkach, nie pije alkoholu i nie pali tytoniu”), lecz z rozszerzeniem o inne nałogi, właściwe współczesności (np.: uzależnienia cyfryzacyjne).

2) Konieczna jest praca na zbiórkach mająca na celu wyjaśnianie zuchom i harcerzom pojęcie nałogu, uzależnień. Musimy wyjaśniać te pojęcia i rozszerzać je a nie zawężać tylko do alkoholu, papierosów. Sugerowane jest, by Komenda Hufca przy współpracy z namiestnictwami pomogła drużynowym opracować i stosować odpowiednie instrumenty.

3) Naszą postawą, zachowaniem musimy dawać przykład. Mamy być wzorcem do naśladowania. Nie możemy dopuścić do najmniejszych odstępstw jeśli chodzi o alkohol i papierosy. Niedopuszczalne jest picie i palenie zwłaszcza w obecności osób poniżej 18 roku życia.

4) W środowisku zwiększa się potrzeba pracy z Bohaterem Hufca, poprzez aktywne działania, nie tylko „pomnikowe” uroczystości. Zasugerowano spotkania z osobami, które go znały, jak również stworzenie propozycji programowej dla drużynowych, zawierającą materiały metodyczne, model pracy z Bohaterem, pomysły na zbiórki i organizację imprez środowiskowych.

5) Praca z Odznaką Hufcową nie jest weryfikowana lub robione jest to zdecydowanie za rzadko. Powinna być to inicjatywa spajająca środowiska, która prowadzi do samodzielnych chęci harcerzy i instruktorów przy działaniach ogólnohufcowych oraz miejskich.

6) Znikomy kontakt pomiędzy seniorami a młodszą częścią Hufca. Zaproponowano zwiększenie możliwości spotkań, wymiany doświadczeń i uatrakcyjnienia spotkań seniorów dla młodzieży.

7) Problem Namiestnictw – aktualnie działa aktywnie tylko jedno namiestnictwo, brak jest możliwości i doświadczenia, by wspierać w ten sposób wszystkie piony, zwłaszcza w sposób programowy, a nie tylko metodyczny. Pojawiła się idea, by wsparcie metodyczne uzupełniać z pomocą Hufcowego ZKK, do czasu wykształcenia namiestników i wyodrębnienia ich roli.

8) Instruktorzy Hufca Kalisz są zainteresowani spotkaniami i konferencjami pozwalającymi im dyskutować i wymieniać doświadczenia w podobny sposób, jak to miało miejsce na Złazie. Zaproponowano spotkania w soboty w godzinach porannych, uwzględniając różne miejsca odbywania się dyskusji, ze względu na duże terytorium Hufca ZHP w Kaliszu (N. Skalmierzyce, Pleszew, Kalisz).

Druhny i druhowie! Warto wziąć pod uwagę te wnioski podczas nowo rozpoczętego roku harcerskiego!

Opracował: pwd. Jakub Lis HO