Zakończenie Arsenału

W niedzielę 25 marca reprezentacja naszego Hufca w ilości 50 druhów i druhen wzięła udział w uroczystym zakończeniu Rajdu Arsenał. Przemaszerowaliśmy wraz z 1000  harcerzy z całej Polski spod Grobu Nieznanego Żołnierza pod Arsenał na ul. Długiej. Udało nam się również zwiedzić Muzeum Powstania Warszawskiego oraz oddać hołd pochowanym na Powązkach harcerzom . Mimo a może dlatego że wyjechaliśmy wcześnie ( godzina 5.00) i wróciliśmy późno ( godzina 22.00) wyjazd należy zaliczyć do udanych. Ważnym elementem, może najważniejszym była integracja naszego środowiska. Wyjazd odbył się dzięki życzliwości Urzędu Miejskiego w Kaliszu.