Zlot starszyzny instruktorskiej

W dniach 29 i 30 czerwca druhny harcmistrz Urszula Góral i Jadwiga Kaźmierczak Baszczyk przedstawicielki Harcerskiego Kręgu Seniorów w Hufcu Kalisz uczestniczyły w zlocie starszyzny instruktorskiej w Wągrowcu.

Były to dwa pamiętne dni, które przypomniały nam, że harcerzem jest się przez całe życie..
Celem zlotu było nadanie imienia Kręgowi Harcerzy Seniorów w Wągrowcu imienia Tylmana – harcerza zabitego przez Niemców podczas II wojny światowej oraz wręczenie kręgowi seniorów proporca.

Zlot był przykładem niezwykłej pilności i staranności w jego przygotowaniu. Godne podkreślenia była pomoc Miasta i Powiatu Wągrowiec w przyjęciu ok 80 seniorów z całej środkowej i północnej Wielkopolski.

Dobrze czułyśmy się znowu w lesie, zarówno w części oficjalnej jak i na wspaniałym ognisku. Uczestniczyłyśmy również we mszy świętej poświęconej Patronowi. Wróciłyśmy z zamiarem zorganizowania kolejnego spotkania pokoleń w Kaliszu.

Czuwaj.
hm Urszula Góral
hm Jadwiga Kaźmierczak Baszczyk